085 - 0656763 info@ictaa.nl

COVID-19 update *** 15 december 2020

 Nieuwe maatregelen per 15 december 2020.

ICT Academie Apeldoorn gaat daar als volgt mee om.

Vanaf 16 december tot in ieder geval 19 januari 2021 worden de colleges online gegeven.

Op locatie nemen we de kennistoetsen af en worden de praktijkexamens afgenomen.

Uitgangspunten blijven:

  • Besmettingen op de leslocatie en in het OV voorkomen;
  • Voldoen aan de wettelijke regels met betrekking tot Covid-19;
  • Voorkomen van studievertraging;
  • Indien mogelijk en wenselijk klassikale werkcolleges op school.

Regels op school zijn nog steeds:

  • Verplicht mondkapje dragen buiten het klaslokaal
  • Bij ziekteverschijnselen: niet naar de leslocatie komen;
  • Op de leslocatie steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden;
  • Op de leslocatie handen wassen en desinfecteren (bij iedere ingang en ieder lokaal staan hiervoor voorzieningen);
  • Zo min mogelijk vervoersbewegingen in het OV (minder mensen, meer spreiding).

Mogelijk heb je aanvullende vragen:

Ben je student bel of e-mail je docent of studentenzaken via studentenzaken@ictaa.nl als er onduidelijkheden zijn.

Ben je nog geen student bij ons en heb je vragen over onze aanpak, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 085 – 0656763 of stuur een e-mail naar info@ictaa.nl