085 - 0656763 info@ictaa.nl

HBO Bachelor
Software Engineering 4 jaar

Software Engineering is één van de specialisaties van de HBO Bachelor Informatica opleiding.
De focus van deze opleiding ligt op het gehele proces van softwareontwikkeling: van de requirements tot en met het beheer. En alles wat daar tussen zit.

Deze HBO Informatica verschilt van andere informatica opleidingen doordat er hier significant meer aandacht wordt gegeven aan soft skills als schriftelijke communicatie en presentatietechnieken.
Het blijkt namelijk zo te zijn dat iemand die succesvol wil zijn als software engineer, meer vaardigheden moet hebben dan alleen technische vaardigheden.

Programmaopzet

De vierjarige Bachelor of Science opleiding bestaat uit 8 leerprojecten. Elk leerproject duurt ongeveer een half jaar en is thematisch opgezet.

Instroomeisen

Potentiële studenten die een opleiding willen volgen aan de ICT Academie Apeldoorn dienen te beschikken over een vooropleiding die toegang biedt tot onderwijs op HBO niveau.
Minimale afgeronde vooropleiding:

  • MBO-4
  • HAVO
  • VWO

Deze HBO opleiding is er ook in een driejarige variant.

Leerproject 1: Programmeren

In het eerste leerproject ligt de focus op het leren programmeren. Dat gaat met de populaire en krachtige programmeertaal Python. In de databasemodule wordt ingegaan op de query taal SQL. De module Basis GIS geeft een inleiding in de geografische basisregistraties die er in Nederland te vinden zijn.

In de professional skills module gaat het over schriftelijke communicatie. Naar keus zijn er aanvullende modules te volgen zoals Spelling Nederlands en Leesvaardigheid Engels.

In de integrale praktijkopdracht komen alle modules van dit leerproject bijeen en werken de studenten aan een programma om te zoeken in de basisregistratie van het RDW.

Leerproject 2: Project Management

Hoe zet je een project op? Hoe bewaak je de voortgang? Wie zijn de stakeholders? Dit zijn typische werkzaamheden voor een projectmanager. Deze en meer komen aan bod in de module project management. Uiteraard wordt ook het Agile werken behandeld.

Eveneens in dit leerproject zit informatiebeveiliging en onderzoeksvaardigheden. Informatiebeveiliging is niet meer weg te denken in deze maatschappij. Naast de basisbegrippen wordt ook het secure programming behandeld: waar moet je op letten om te voorkomen dat anderen jouw programma’s kunnen hacken?
De module Onderzoeksvaardigheden deelt de technieken om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In de Professional Skills module gaat het over mondelinge communicatie zoals presentatietechnieken en interviewtechnieken.

De integrale praktijkopdracht wordt afgesloten met een plenaire presentatie waarbij alle studenten hun project(resultaten) presenteren!

Leerproject 3: Ontwerp

Deze module gaat uitgebreid in op diverse ontwerptechnieken, datastructuren en algoritmes. Ook wordt de programmeerbasis verder uitgebreid met de taal Java.
De Database module gaat in op het ontwerpen en normaliseren van databases.

Dit leerproject wordt afgesloten met een integrale praktijkopdracht.

Leerproject 4: Testen

Dit leerproject gaat in op het opstellen van software requirements en het testen van software. In een aparte module behandelt de snelheid van programma’s en het meten daarvan in de Computer Prestatie Analyse module.

De Professional Skills module gaat in op vergadertechnieken.

De integrale praktijkopdracht wordt afgesloten met een plenaire presentatie waarbij alle studenten hun project(resultaten) presenteren.

Leerproject 5: Beheer

Alle software moet uiteindelijk ook beheerd worden. Dit leerproject gaat in op service management. Er wordt uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het Linux besturingssysteem.
Bij de informatiebeveiligingsmodule wordt o.a. ingegaan op cryptografie.

De Professional Skills module gaat in op gesprekstechnieken.

Leerproject 6: Architectuur

Waar ontwerp gaat over één programma, houdt architectuur zich bezig met het ontwerpen van complete systemen. In dit leerproject komen diverse architectuurmodelen aan bod.

Op programmagebied worden diverse frontend en backend programmeertalen behandeld zoals HTML, CSS, Javascript, Ajax en JQuery.
In de module Besturingssystemen komt de theorie hierachter aan bod.

De integrale praktijkopdracht wordt afgesloten met een plenaire presentatie waarbij alle studenten hun project(resultaten) presenteren.

Leerproject 7: Gebruik

Een computerprogramma kan nog zo goed geprogrammeerd zijn, als de gebruiker het niet gebruikt is het project toch niet geslaagd. De module User Experience diverse technieken om juist dat te voorkomen.
In de module compilerbouw gaat men – na de nodige theorie – zelf aan de slag om een eigen compiler te bouwen. Wie weet bedenk en bouw jij later de nieuwe Python programmeertaal!
De module Kunstmatige intelligentie behandelt de nieuwste technieken op het gebied van AI.

De Professional Skills module gaat in op het combineren van alle eerder opgedane kennis en vaardigheden op commnicatiegebied.

Dit leerproject wordt afgesloten met een integrale praktijkopdracht in een onderwerp uit dit leerproject naar jouw keuze.

Leerproject 8: Praktijkgericht ICT-onderzoek

Na een tweetal modules op het gebied van Cloud computing en Bedrijfskunde gaat de afstudeerfase in. Tijdens het afstuderen zet de student een eigen onderzoek op en voert deze ook uit. Het afstudeerproject wordt afgesloten met een presentatie en mondelinge verdediging. 

Kosten

De kosten van deze vierjarige opleiding bedragen € 6.500 per schooljaar (vrij van BTW). Daarnaast zijn er kortingsmogelijkheden en overheidssubsidies.

In het kort

Startmoment
Februari en september

Duur
4 jaar

Opleidingstype
Deeltijd Bachelor of Science
Specialisatie: Software Engineering

Studiegids

Wil je meer weten over deze opleiding? De studiegids geeft een goed beeld van wat je kunt verwachten van onze HBO bachelor opleidingen. Makkelijk om alles nog eens rustig na te lezen of te delen met familie, vrienden of werkgever.

Klaar om te starten?