terug naar opleidingen

Aanvragen vrijstelling

Goed dat je overweegt om een HBO opleiding te volgen. Om te voorkomen dat je modules moet volgen over lesstof die je al beheerst kun je hiervoor een vrijstellingsverzoek indienen.
Hiervoor maken wij gebruik van de Erkenning van eerder verworven Competenties (EVC) of Erkenning van eerder verworven Kwalificaties (EVK).
Een EVC is aan te tonen met relevante werkervaring; een EVK toon je aan met eerder afgerond onderwijs.

Voordelen

Als een vrijstelling wordt toegewezen hoef je die module niet meer te volgen en hoef je daarover ook geen toets meer af te leggen. Hierdoor bespaar je tijd waardoor je de studie eerder kunt afronden.
Wel is van belang dat je aantoonbaar over de juiste kwalificaties of competenties beschikt.

Werkwijze

Om een vrijstelling aan te vragen geef je in het formulier op de volgende pagina aan voor welke modules je vrijstelling wilt aanvragen. Ook kun je direct voor het gehele eerste jaar vrijstelling aanvragen. Bij elke module heb je de mogelijkheid om de bewijsstukken te uploaden.
Bewijsstukken zijn o.a. (gewaarmerkte) diploma's, certificaten, cijferlijsten, werkgeversverklaring over werkervaring, een CV, projectbeschrijvingen, evaluaties, referenties, enz.
Wat niet als bewijs kan dienen is een 'bewijs van deelname' of een toets waarvoor een onvoldoende is behaald.

Bij het aanvragen van de vrijstelling op grond van eerder onderwijs (EVK) verzoeken we je om het desbetreffende diploma/certificaat te noemen, evenals de uitgevende instantie en het jaar waarin dit behaald is.

Bij het aanvragen van de vrijstelling op grond van relevante werkervaring (EVC) volg je de STARR-methodiek. Dit staat voor: Situatie, Taak, Activiteit, Resultaat en Reflectie. We verzoeken je elk van deze vijf vragen te beantwoorden.
Ook kun je bewijsmateriaal uploaden. Na controle van de aangevoerde bewijsstukken ontvang je een advies over je vrijstellingsverzoek. Na inschrijving voor een HBO opleiding wordt dit advies doorgestuurd naar de examencommissie die een definitief oordeel geeft.

Kosten

Het onderzoek naar de (eventuele) vrijstelling(en) kost € 95,- per verzoek.
Eventuele additionele vrijstellingsverzoeken die binnen 24 uur na het eerste verzoek worden ingediend worden gewoon door ons meegenomen in het onderzoek zonder extra kosten.

Start vrijstellingsaanvraag

De onderstaande gegevens zijn nodig om de vrijstellingsaanvraag te starten. Op de volgende pagina kun je aangeven voor welke modules je vrijstelling wilt aanvragen.