085 - 0656763 info@ictaa.nl

HBO Bachelor
Geo-ICT 4 jaar

”Geo-ICT is de combinatie van Informatica en geografie.
Het gaat over alle ICT-systemen waarbij locatiegegevens betrokken zijn. Denk aan navigatiesystemen, satellieten, telecom (5G) en elektriciteitsnetwerken. Maar ook aan toepassingen bij het beheren en inrichten van de ruimte om ons heen: Basisregistraties en de Omgevingswet.

De kern van deze ICT-specialisatie ligt bij het maken van digitale kaarten. Die kaarten worden opgebouwd uit meerdere lagen vector- en/ of rasterdata. Die data kunnen met behulp van zogenaamde geo processing tools worden geanalyseerd.

Deze HBO Informatica verschilt van andere informatica opleidingen doordat er hier significant meer aandacht wordt gegeven aan soft skills als schriftelijke communicatie en presentatietechnieken.
Het blijkt namelijk zo te zijn dat iemand die succesvol wil zijn als Geo-ICT’er, meer vaardigheden moet hebben dan alleen technische vaardigheden.

Programmaopzet

De vierjarige Bachelor of Science opleiding bestaat uit 8 leerprojecten. Elk leerproject duurt ongeveer een half jaar en is thematisch opgezet.

Instroomeisen

Potentiële studenten die een opleiding willen volgen aan de ICT Academie Apeldoorn dienen te beschikken over een vooropleiding die toegang biedt tot onderwijs op HBO niveau.
Minimale afgeronde vooropleiding:

  • MBO-4
  • HAVO
  • VWO

Deze HBO opleiding is er ook in een driejarige variant.

Leerproject 1: Programmeren

In het eerste leerproject ligt de focus op het leren programmeren. Dat gaat met de populaire en krachtige programmeertaal Python. In de databasemodule wordt ingegaan op de query taal SQL. De module Basis GIS geeft een inleiding in de geografische basisregistraties die er in Nederland te vinden zijn.

In de professional skills module gaat het over schriftelijke communicatie. Naar keus zijn er aanvullende modules te volgen zoals Spelling Nederlands en Leesvaardigheid Engels.

In de integrale praktijkopdracht komen alle modules van dit leerproject bijeen en werken de studenten aan een programma om te zoeken in de basisregistratie van het RDW.

Leerproject 2: Project Management

Hoe zet je een project op? Hoe bewaak je de voortgang? Wie zijn de stakeholders? Dit zijn typische werkzaamheden voor een projectmanager. Deze en meer komen aan bod in de module project management. Uiteraard wordt ook het Agile werken behandeld.

Eveneens in dit leerproject zit informatiebeveiliging en onderzoeksvaardigheden. Informatiebeveiliging is niet meer weg te denken in deze maatschappij. Naast de basisbegrippen wordt ook het secure programming behandeld: waar moet je op letten om te voorkomen dat anderen jouw programma’s kunnen hacken?
De module Onderzoeksvaardigheden deelt de technieken om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In de Professional Skills module gaat het over mondelinge communicatie zoals presentatietechnieken en interviewtechnieken.

De integrale praktijkopdracht wordt afgesloten met een plenaire presentatie waarbij alle studenten hun project(resultaten) presenteren!

Leerproject 3: GEO Informatie Data

In dit leerproject krijg je de vakken Statistiek, Advanced GIS, Geodesie, Datastructuren en Algoritmes en Landmeetkunde. Om met geo processing tools een onderbouwde analyse te kunnen maken of een onderzoek te verrichten leer je de vaardigheden om met databases te kunnen werken, getalsmatige informatie te interpreteren en informatie te visualiseren om er vanuit een geo perspectief waarde aan toe te kennen. Aan het einde van dit leerproject wordt een geïntegreerde opdracht gemaakt, waarbij al deze onderdelen bijeen worden gebracht en gepresenteerd.     

Dit leerproject wordt afgesloten met een integrale praktijkopdracht.

Leerproject 4: Testen

Dit leerproject gaat in op het opstellen van software requirements en het testen van software. In een aparte module behandelt de snelheid van programma’s en het meten daarvan in de Computer Prestatie Analyse module.

De Professional Skills module gaat in op vergadertechnieken.

De integrale praktijkopdracht wordt afgesloten met een plenaire presentatie waarbij alle studenten hun project(resultaten) presenteren.

Leerproject 5: Beheer

Alle software moet uiteindelijk ook beheerd worden. Dit leerproject gaat in op service management. Er wordt uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het Linux besturingssysteem.
Bij de informatiebeveiligingsmodule wordt o.a. ingegaan op cryptografie.

De Professional Skills module gaat in op gesprekstechnieken.

Leerproject 6: Ruimtelijke analyse

Hier wordt een verdieping aangeboden van de vakken Advanced GIS en Statistiek. Daarnaast krijg je nieuwe vakken zoals Land Registration, Basisregistraties en Geo standaarden, Global Monitoring Techniques met het interpreteren van satellietbeelden en innovaties binnen het GIS vakgebied. Dit leerproject sluit je af met een geïntegreerde eindopdracht met daarin alle behandelde onderdelen.   

De integrale praktijkopdracht wordt afgesloten met een plenaire presentatie waarbij alle studenten hun project(resultaten) presenteren.

Leerproject 7: GEO-ICT Development

Je krijgt de modules Land Registration, Global Monitoring Techniques, Planning & Urban Design en Smart environments. Deze laatste module haakt in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van interactieve ruimtelijke informatie voor consumenten en bedrijven. Denk hierbij aan verkeerscontrole en begeleidingssystemen om filevorming te verminderen. En Digital Twins van steden om voor burgers (ruimtelijke) informatie te ontsluiten door een smartphone op een gebouw of brug te richten met een speciaal daarvoor ingerichte applicatie. Ook dit leerproject wordt door middel van een geïntegreerde praktijkopdracht afgesloten.

Leerproject 8: Praktijkgericht ICT-onderzoek

Na een tweetal modules op het gebied van Cloud computing en Bedrijfskunde gaat de afstudeerfase in. Tijdens het afstuderen zet de student een eigen onderzoek op en voert deze ook uit. Het afstudeerproject wordt afgesloten met een presentatie en mondelinge verdediging. 

Kosten

De kosten van deze vierjarige opleiding bedragen € 6.500 per schooljaar (vrij van BTW). Daarnaast zijn er kortingsmogelijkheden en overheidssubsidies.

In het kort

Startmoment
Februari en september

Duur
4 jaar

Opleidingstype
Deeltijd Bachelor of Science
Specialisatie: GEO-ICT

Studiegids

Wil je meer weten over deze opleiding? De studiegids geeft een goed beeld van wat je kunt verwachten van onze HBO bachelor opleidingen. Makkelijk om alles nog eens rustig na te lezen of te delen met familie, vrienden of werkgever.

Klaar om te starten?