HBO Informatica - Curriculum

Hieronder staat een overzicht van de vakken van de HBO Bachelor Informatica opleiding. 
De eerste twee jaar zijn basisjaren. Daarna kan de student een keus maken tussen de varianten Software Engineering en Geo-ICT.

Deze opleiding onderscheidt zich op de volgende drie onderdelen:

 1. De hele opleiding is opgedeeld in acht thematische LeerProjecten (LP). 
  In elk LeerProject ligt de nadruk op een ander aspect van de beroepspraktijk. 
  Hierdoor kan de student zo in samenhang kennis, vaardigheden en persoonlijke competenties ontwikkelen. 
 2. Deze geeft significant meer aandacht aan soft skills als communicatievaardigheden, zoals schriftelijke communicatie en presentatietechnieken. 
  De ervaring leert namelijk dat iemand die succesvol wil zijn als informaticus, meer vaardigheden moet hebben dan alleen technische vaardigheden.
 3. Elk LeerProject wordt afgesloten met een Integrale Praktijkopdracht. Daarin komen alle vakken van dat LeerProject samen in één praktijkopdracht.

Basis

1e lesjaar
LP1: Programmeren
 • Oriëntatie
 • Programmeren
 • Basis Geografische Informatie Systemen (GIS)
 • Databases 1
 • Professional Skils: schriftelijke vaardigheden
 • Professional Skils: Recht, ethiek en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Integrale Praktijkopdracht 1
LP2: Project Management
 • Werken in (agile) projecten
 • Professional Skils: communicatieve vaardigheden
 • Informatiebeveiliging 1
 • Onderzoeksvaardigheden 1
 • Professional Skils: organisatie & bedrijfsvoering
 • Integrale Praktijkopdracht 2


2e lesjaar
LP3: Ontwerp
 • Java
 • Datastructuren en algoritmes
 • Besturingssystemen 1
 • Professional Skills: houding, gedrag en persoonlijkheid
 • Object georiënteerd ontwerpen
 • Databases 2
 • Professional Skils: onderhandelen
 • Integrale Praktijkopdracht 3
LP4: Testen
 • Onderzoeksvaardigheden 2
 • Software requirements
 • Software testing
 • Computer Prestatie Analyse
 • Professional Skils: organisatie en bedrijfsvoering
 • Professional Skils: kernkwaliteiten
 • Integrale Praktijkopdracht 4

Variant Software Engineering

3e lesjaar
SE

LP5: Software Management & Control
 • Informatiebeveiliging 2
 • Netwerken
 • Service Management
 • Professional Skils: organisatie en bedrijfsvoering
 • Professional Skils: groepsdynamica
 • Besturingssystemen 2
 • Onderzoeksvaardigheden 3
 • Integrale Praktijkopdracht 5


LP6: Architectuur
 • Web frontend
 • Professional Skils: organisatie en bedrijfsvoering
 • Web backend
 • Professional Skils: beïnvloeding
 • Architectuurmodellen
 • Deployment technieken
 • Concurrency
 • Onderzoeksvaardigheden 4
 • Integrale Praktijkopdracht 6
4e lesjaar
SE

LP7: Gebruikersinteractie
 • User Experience
 • Compilerbouw
 • Metamodelleren
 • Professional Skils: business model Canvas & verander management
 • Professional Skils: Ondernemen/ondernemerschap
 • Onderzoeksvaardigheden 5
 • Integrale Praktijkopdracht 7
LP8: Afstuderen
 • Afstudeerproject

Variant Geo-ICT

3e lesjaar
Geo-ICT
LP5: Geo Informatie Data
 • Landmeetkunde
 • Geodesie
 • Applied Statistics 1
 • Professional Skils: organisatie en bedrijfsvoering
 • Professional Skils: groepsdynamica
 • Advanced GIS 1
 • Onderzoeksvaardigheden 3
 • Integrale Praktijkopdracht 5
LP6: Ruimtelijke Analyse
 • Global Monitoring Techniques 1
 • Professional Skils: organisatie en bedrijfsvoering
 • Smart Environments
 • Professional Skils: beïnvloeding
 • Land Registration 1
 • Programmeren in QGIS
 • GIS & Innovation
 • Onderzoeksvaardigheden 4
 • Integrale Praktijkopdracht 6
4e lesjaar
Geo-ICT
LP7: Geo-ICT development
 • Global Monitoring Techniques 2
 • Land Registration 2
 • Planning & Urban design
 • Professional Skils: business model Canvas & verander management
 • Professional Skils: Ondernemen/ondernemerschap
 • Advanced GIS 2
 • Onderzoeksvaardigheden 5
 • Integrale Praktijkopdracht 7
LP8: Afstuderen
 • Afstudeerproject


Meer weten?

Meld je aan voor één van onze open dagen.
Er zijn zowel fysieke als virtuele bijeenkomsten.


Aanmelden voorlichting