Basis Didactische Bekwaamheid (BDB-1)

Basis Didactische Bekwaamheid (BDB-1)

Deze cursus geeft je handvatten om als beoogd docent een goede les op te zetten en te geven.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die les wil geven aan een hogeschool of universiteit. De vervolgcursus is de BDB-2 cursus. Tezamen vormen ze een volwaarde BDB-opleiding waarmee je aan een hogeschool of universiteit les zou kunnen geven.

Noot: om les te mogen geven aan een basisschool of voortgezet onderwijs is een 1e of 2e graads lesbevoegdheid vereist.

Leerdoelen

  • De (beoogd) docent kent de vijf didactische elementen die voor een goede les nodig zijn.
  • De docent kan lessen ontwerpen, waarin deze didactische elementen aan bod komen.
  • De docent ontwikkelt een didactische aanpak en integreert in een lesplan alle relevante ingredienten.
  • De docent kent de theorie van de Roos van Leary en reflecteert op het eigen gedrag.
  • De docent beoordeelt gedrag van studenten, en kan verschillende gedragshoudingen onderscheiden, en kan hierop anticiperen wanneer de situatie daarom vraagt.

Lesprogramma

De cursus bestaat uit vier lessen.

  • Dag 1 - Wat is een goede les?
  • Dag 2 - Goed presenteren
  • Dag 3 - Begeleiden van leerprocessen
  • Dag 4 - Differentiëren

Benodigdheden

Een eigen laptop of tablet meenemen.

Toets

Om het BDB-1 certificaat te ontvangen dienen de cursisten met goed gevolg een praktijkopdracht te hebben afgerond.

Diversen

BDB-2 is de bijbehorende vervolgcursus. BDB-1 en BDB-2 vormen een volwaardige opleiding waarmee de cursist les zou mogen geven op een hogeschool of universiteit. De deelnemers krijgen informatie m.b.t. literatuur en bronnen die gebruikt kunnen worden bij het verzorgen van trainingen en opleidingen voor derden.


Privé cursus
Alsjeblieft Log in om een verantwoordelijke te contacteren
Verantwoordelijke Erik Otto
Laatst bijgewerkt 15-06-2024
Leden 1
Er zijn nog geen lessen beschikbaar.